Categorieën
Goeree-Overflakkee Slide Zonsopkomst

Februari Zonsopkomst Haringvliet

Februari Zonsopkomst Haringvliet

February Sunrise Haringvliet

Het Haringvliet is een voormalige zeearm van de Noordzee, in Zuid-Holland tussen Voorne-Putten en de Hoeksche Waard in het noorden, en Goeree-Overflakkee in het zuiden. In 1970 werd het Haringvliet in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietdam van zee afgesloten en werd er bij de dam de Goereese sluis aangelegd voor de scheepvaart. Van de Hoeksche Waard naar het Hellegatsplein loopt de Haringvlietbrug. In het Haringvliet ligt het eiland Tiengemeten. Het Spui mondt erin uit tussen de Hoeksche Waard en Voorne-Putten.

Februari Zonsopkomst Haringvliet

Ontstaansgeschiedenis
Voor 1200 waren Voorne en Flakkee één eiland. In 1216 doorbrak een stormvloed echter de natuurlijke duinenkust. Er ontstond een geul die zich al snel een steeds langere weg door het veen baande. De geul diepte uit en ontwikkelde zich al snel tot een steeds bredere zeearm, die zich allengs verder landinwaarts uitstrekte. Na ruim dertig jaar werd rond 1250 de Striene, een nu niet meer bestaande vertakking van de Schelde richting de Maas bereikt. De nieuwe zeearm breidde zich ook ten oosten van de Striene uit, waar het Wijvekeen, de voorloper van het Hollandsch Diep, werd gevormd.

Door de afsluiting van het Haringvliet in 1970 verdween het zoute water en de invloed van eb en vloed. Dit heeft een enorme invloed gehad op de natuur. Doordat de Biesbosch niet meer regelmatig onder water liep, is het kenmerkende riet- en rode bieslandschap daar gaan verruigen. Vissen als de elft, fint en de Atlantische steur verdwenen bijna totaal uit de Nederlandse wateren.

Kierbesluit uit 2003
Reeds in 2003 besloot de regering bij wijze van proef de sluizen in beperkte mate open te stellen. Hierdoor zal een overgangsgebied ontstaan van zoet naar zout water. Dit kierbesluit heeft echter consequenties. Belangengroeperingen willen dat de staat compenseert voor aanpassingen in de zoetwaterinfrastructuur op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Ook wil men compensatie voor de beperkte terugkeer van het tij. In 2004 werd besloten dat het kierbesluit pas op 1 januari 2008 zou worden uitgevoerd in verband met extra studies naar de gevolgen. 2008 is niet haalbaar gebleken voor de uitvoering van het kierbesluit, maar ook een tweede genoemde datum, 1 december 2010 hield geen stand. In het conceptregeerakkoord van VVD en CDA zou het kierbesluit worden ingetrokken.

Op 20 juni 2013 werd wederom een principebesluit genomen: in 2018 gaan de sluizen op een kier. In november 2014 is men begonnen met het uitvoeren van compenserende maatregelen die de zoetwaterhuishouding en de drinkwatervoorziening in de omliggende gebieden moeten zekerstellen zodra het kierbesluit in werking treedt.[3] Met de gedeeltelijke opening hoopt men op een gedeeltelijk herstel van het brakwaterbiotoop, vermindering van de slibafzetting in het Haringvliet en een verbetering van de waterkwaliteit. Met het kierbesluit wordt tevens rekening gehouden met de scheepvaartbelangen bij de Moerdijk. De getijdenbeweging in het gebied zal een afwijking van ongeveer 10 centimeter naar boven en naar beneden veroorzaken ten opzichte van de huidige waterstanden. Op- en afwaaïng of hoge dan wel lage rivierafvoeren, geven vaak een grotere afwijking in de waterstanden. Bij storm gaan de sluizen weer geheel dicht.

De naam Haringvliet treft men in 1315 voor het eerst in de schriftelijke bronnen aan. Het Haringvliet werd echter eeuwenlang Flakkee genoemd. Pas in de 19e eeuw werd de naam Haringvliet algemeen.

Bron: Wikipedia


Foto’s: © Bram van Broekhoven


Meer Foto’s op / More Photos on: Flickr500px

bedankt / thanks
signature

TIP! Je kunt na vergroten ook bladeren met de pijltjes toetsen
TIP! You can also after increase scroll with the arrow keys

Februari Zonsopkomst Haringvliet Februari Zonsopkomst Haringvliet Februari Zonsopkomst Haringvliet

8 reacties op “Februari Zonsopkomst Haringvliet”

Prachtig. Ik heb het filmpje aangezet en toen de foto’s bekeken, zo stond ik er voor mijn gevoel zelf.
Toevallig ging het bij het programma Binnenstebuiten over het eiland Tiengemeten. Mooi!

Mooie serie, Bram. Je had weer een prima ochtend uitgezocht voor dit vroeg uitje, want het was een mooie heldere zonsopkomst met net genoeg wolken om voor wat extra kleur en tekening te zorgen.

fantastisch Bram, maar wat zal het er koud geweest zijn 🙂 brrr.
niemand maakt zulke mooie zonsopkomsten als jij… fotografisch gezien hé, want moederke natuur is natuur wel de grootste ster 🙂

Reacties zijn gesloten.