Categorieën
Historisch Overige Architectuur Slide

Hylpen Fryslân (Hindeloopen Friesland)

Hylpen Fryslân (Hindeloopen Friesland)

Hindeloopen (Standaard-Fries: Hylpen, Hindeloopers: Hielpen, Woudfries en Kleifries: Hynljippen) is een kleine stad in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân. Op 1 januari 2006 telde Hindeloopen, dat aan het IJsselmeer ligt, 870 inwoners. Het is daarmee een van de kleinere Friese elf steden.

Hindeloopen heeft een sterk van het Standaardfries afwijkend dialect, het Hindeloopers, dat zich daarvan vooral onderscheidt door het behoud van de middeleeuwse klinkers


Foto’s: © Bram van Broekhoven

Geschiedenis

Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese elf steden. Hoewel het geen haven had maar slechts een rede in de Zuiderzee, was Hindeloopen lange tijd een belangrijke handelsplaats. De Hindelooper Grootschippers voeren in hun fluitschepen naar de Oostzee om handel te drijven. Ze verkochten in de Oostzeelanden veel Nederlandse producten als jenever en wollen stoffen. Op de terugreis naar Hindeloopen werd altijd hout getransporteerd naar Amsterdam en de Zaanstreek. Uit deze periode stammen ook de bijzondere leefcultuur, het Hindelooper schilderwerk en de prachtige, kleurrijke klederdracht.

De grote bloeiperiode van het stadje lag tussen 1650 en 1790, toen Hindeloopen een grote vloot bezat van ruim tachtig schepen. Aan de kapitale 17e- en 18e-eeuwse kapiteinshuizen is nog te zien hoe rijk de Hindeloopers waren. Later, tijdens de Napoleontische tijd werd Hindeloopen arm door handelsbeperkingen en werd het steeds meer een vissersplaats. De vissersschepen droegen de lettercode HI.

Hindeloopen vormde een zelfstandige gemeente, tot die in 1984 samen met Workum, Stavoren en een groot deel van Hemelumer Oldeferd opging in de nieuwe gemeente Nijefurd. Per 1 januari 2011 maakt Hindeloopen deel uit van de fusiegemeente Súdwest-Fryslân.

Bron: Wikipedia


Meer Foto’s op / More Photos on: FlickrPanoramioIpernityPicasa

bedankt / thanks
signature

TIP! Je kunt na vergroten ook bladeren met de pijltjes toetsen
TIP! You can also after increase scroll with the arrow keys

Hylpen Fryslân (Hindeloopen Friesland) Hylpen Fryslân (Hindeloopen Friesland) Hylpen Fryslân (Hindeloopen Friesland)

10 reacties op “Hylpen Fryslân (Hindeloopen Friesland)”

Wat heb je mooie foto’s gemaakt uit Friesland. Daar hebben veel havens. Dat weet ik toen Oma daar leefde. Daar is ook mooie omgeving om te zien. Brug is heel apart om te zien. Heel mooie huizen hebben daar.
Mooie foto’s zijn het geworden.
Groetjes,

Hindeloopen is zo te zijn een mooi stadje. Je trof het ook wel met deze prachtige luchten erbij. Dit plaatsje staat nog op mijn verlanglijstje. Heel mooi dat ik alvast virtueel hier met jou kon meewandelen.

Een wonder mooi plekje…wat is het daar mooi. Heerlijk. En wat een fantastische foto’s die de schoonheid nog benadrukken.

Het is je gelukt om ook van Hindeloopen weer een mooie kleurrijke en toch verstilde serie te maken. Je was er trouwens ook op een prachtige dag, want ook lucht en licht werkten lekker mee aan een mooie fotoserie.

Reacties zijn gesloten.