Categorieën
Bos Lente Slide

Voornes Duin Quackjeswater

Voornes Duin Quackjeswater

Voornes Duin Quackjeswater

Voornes Duin Quackjeswater

Voornes Duin Quackjeswater

Voornes Duin Quackjeswater

5X7E3405

5X7E3408

5X7E3411

5X7E3416

5X7E3418

5X7E3421

5X7E3422

5X7E3423

Foto’s: © Bram van Broekhoven

Het Voornes Duin is een natuurgebied in Zuid-Holland op het eiland Voorne van ongeveer 1.400 ha groot.
Delen zijn vanaf 1927 in beheer bij Natuurmonumenten. Het heeft sinds 2008 een beschermde status als Natura 2000 gebied.

Voornes Duin behoort tot de zogenaamde jonge, kalkrijke duinen die pas zijn ontwikkeld in de Late Middeleeuwen. De oudste kern is de Heveringen in het noordoosten van het gebied bij het dorp Oostvoorne terwijl de jongste duinen bij de Groene Punt liggen, die laat in de 20ste eeuw zijn gevormd. Het landschap is gedurende de twintigste eeuw sterk van karakter veranderd. Door overbeweiding was het gebied aan het eind van de 19de eeujw een stuivende zandwoestijn. De overheid greep in 1910 in wat resulteerde in een verbod op beweiding en houtkap en in aanplant met bos. Grote invloed hadden de waterstaatkundige werken bij het duingebied, zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg omstreeks 1870 en de Deltawerken in de tweede helft van de 20e eeuw. Ook de aanleg van de Maasvlakte en de industrialisatie van Europoort lieten hun diepe sporen na. Dat het gebied nog steeds de moeite waard is en vele dier- en plantensoorten herbergt is te danken aan het feit dat het duingebied niet kon worden gebruikt voor waterwinning vanwege de betrekkelijk geringe omvang van de zandpakketten. Ook de slecht doorlaatbare klei- en veenlagen zorgden ervoor dat er nog steeds veel natte milieus in Voornes Duin zijn te vinden. Er zijn twee grote duinmeren (Breede water en Quackjeswater) naast natte duinvalleien en meerdere kleine poelen en moerassen. Daarnaast is er veel bos, waaronder het Waterbos, en zijn er duingraslanden en struwelen, onder meer met Duindoorn. Het gebied kent vele overgangen, van nat naar droog, van voedselarm naar –rijk, van kalkrijk naar –arm en van zoet naar zout. Dit veroorzaakt de grote variatie aan levensgemeenschappen.

Quackjeswater
Het Quackjeswater is ontstaan door een uitgestoven duinvallei die zich omstreeks de zestiende eeuw ontwikkelde tot een moerasgebied. Nadat het gebied in 1927 in handen kwam van Natuurmonumenten werd het in de jaren ’30 in het kader van de werkverschaffing uitgediept omdat het dreigde te verlanden. Talloze zangvogels vinden in de brede rietkragen bescherming. Een uniek Elzenbos omgeeft het Quackjeswater.

Meer Foto’s op / More Photos on: FlickrPanoramioIpernityPicasa

bedankt / thanks
signature

8 reacties op “Voornes Duin Quackjeswater”

Wat is het daar mooi Bram, je hebt er prachtige foto’s genomen!
Hopelijk komt er wat verandering in het weer de volgende dagen!
Groetjes
Dominic

Mooie serie weer, Bram, maar je had dan ook een prachtige dag uitgezocht, waardoor je behalve mooi licht ook nog eens fraaie weerspiegelingen kreeg gepresenteerd.
Even dacht ik dat het gebied wat leek op het laagveengebied De Deelen, maar die gedachte verdween toen de glooiingen van het oude duinlandschap in beeld kwamen.

een mooi natuurgebied dat er binnenkort toch heel wat “groener” zal uitzien..

de tiende foto is hier mijn favoriet ..

prettige dag Bram

prachtig bram van a tot z, het uitbottende hout,
weldra is het hier een kwaakgezang van kikkers wil ik wedden, mooi joh,

die sneeuwklokjes, wat lief hé

Reacties zijn gesloten.