Categorieën
Goeree-Overflakkee Portfolio Slide Zonsopkomst

Zonsopkomst Volkerak Ooltgensplaat

Zonsopkomst Volkerak Ooltgensplaat

Sunrise Volkerak Ooltgensplaat

Zonsopkomst Volkerak Ooltgensplaat

Zonsopkomst Volkerak Ooltgensplaat

Zonsopkomst Volkerak Ooltgensplaat

Zonsopkomst Volkerak Ooltgensplaat

5X7E1555

5X7E1556

5X7E1565

5X7E1571

Foto’s: © Bram van Broekhoven

Het Volkerak is een water dat zich ten zuidoosten van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee bevindt. Aan de oostzijde van het Volkerak bevinden zich de Volkeraksluizen naar het Hollands Diep; aan de westzijde bevindt zich de Krammer.

In het zuiden van het Volkerak, begint het Schelde-Rijnkanaal naar Antwerpen. Meer naar het oosten stromen de Dintel en de Steenbergse Vliet in het Volkerak, en bevinden zich de Dintelse Gorzen, een groot natuurgebied.

Na de uitvoering van de Deltawerken is het ooit zo verraderlijke water getemd. De naam Hellegatsplein voor het verkeersknooppunt bij de Volkeraksluizen herinnert aan vroeger, toen het water hier zout was en wind en getij er nog vrij spel hadden.

Geschiedenis

Het Volkerak is naar schatting circa 600 jaar oud. Het is vermoedelijk ontstaan bij de Sint-Elisabethsvloed (1421), toen het gehele gebied tussen Dordrecht, Gorinchem en Roosendaal veranderde in een grote binnenzee (waarvan ook het Hollands Diep en de Biesbosch nog restanten zijn). In de eerste eeuw na het ontstaan leek het Volkerak nog het meest op de Waddenzee, een diepe kreek gelegen tussen slibplaten, met langs de randen een reeks kleinere eilanden.

In de 16e en 17e eeuw zijn delen van het Volkerak ingepolderd en is een reeks welvarende steden ontstaan, zoals Steenbergen en Dinteloord. Door de inpolderingen kwamen deze steeds verder van het open water af te liggen. Via kanalen probeerde men de schepen nog tot bij de stadjes te krijgen, maar toen ook de schepen groter werden, werden de havens onbereikbaar en nam de handel af.

Na de watersnoodramp van 1953 onderging het Volkerak zijn grootste verandering. Als gevolg van het deltaplan met onder meer de Volkerakdam werd het brakke getijdenwater afgesloten van zowel de zee als de rivieren. Het was de bedoeling dat het een weelderig natuurgebied zou worden, een paradijs voor watervogels. Dat liep echter anders: door het gebrek aan stroming (water doet er 270 dagen over om het meer te overbruggen) en de instroom van voedingsstoffen, heeft het Volkerak iedere zomer te lijden onder algenbloei. Hierdoor is het water ongeschikt voor zwemwater, drinkwater en zelfs niet voor bevloeiing van landbouwgewassen. Het is duidelijk dat maatregelen getroffen moeten worden. De problematiek is echter dusdanig complex, dat lange tijd nog geen concrete plannen zijn gemaakt. Het wel is de bedoeling dat maatregelen in het tijdvak 2015-2020 van start zullen gaan.
Bron: Wikipedia


Meer Foto’s op / More Photos on: FlickrPanoramioIpernityPicasa

bedankt / thanks
signature

10 reacties op “Zonsopkomst Volkerak Ooltgensplaat”

Reacties zijn gesloten.